Afasi-assistent

Opgave-buffét = vælg opgavesæt


Undervisere, private brugere og kursister, der har fået tilladelse til dette af deres underviser, kan arbejde med opgavesæt, som ikke indgår i forløb. Vælger man dette, registrerer systemet ikke, hvor langt man er nået, og man kan shoppe rundt og prøve forskellige opgavesæt.

Det er også på denne side, hvorfra underviseren kan oprette og redigere opgavesæt.

Tilgængelige opgavesæt vises i listen. Det vises efter navnene, om der har været arbejdet med opgavesættene, og hvad status i givet fald er:

🟢 - vises, når alle opgaver er gennemført, og der ikke har været fejl.
🟡 - vises, hvis ikke alle opgaver er gennemført, eller hvis der har været fejl.

Desuden vises % gennemført og % korrekt af de gennemførte


Man vælger opgavesættet til træning ved at klikke på det, og derefter trykke på knappen [ Start træning ] nederst til højre.


Med knapperne over listen kan man vælge enten at vise alle opgavesæt eller opgavesæt udvalgt efter formålet med træningen. Vil man fx finde opgaver med læseforståelse af sætninger, hvor flere ordklasser er relevante i træningen, vælger man: Skrift - Forståelse - Sætninger - Forskellige.


Terapeuter samt kursister, som har rettigheder til at redigere, kan desuden oprette nye opgavesæt og skabeloner, redigere eksisterende, kopiere opgavesæt fra standard-opgavesæt og underviser, samt slette opgavesæt. Brugere med privat-abonnementer har altid rettigheder til at redigere opgavesæt og forløb.

Vælger man at oprette et nyt opgavesæt med [ Nyt ]-knappen, kommer man direkte til redigering af opgavesæt, som først kun har en opgavetype (men man kan tilføje flere senere). Man skal da først i en dialogboks vælge en opgavetype og indstillinger til denne. Derefter skal man kategorisere sit opgavesæt (om det er tale/skrift, produktion, forståelse, spændvidde osv.).

Vælger man [ Skabelon ]-knappen, kan man bruge en skabelon, hvor der allerede er defineret, hvilke opgavetyper og hvilke indstillinger der skal være i opgavesættet. Man kan også redigere og oprette nye skabeloner.

Knappen [ Rediger ] leder til en side, hvor man kan redigere opgavesættet. Man kan også anvende dette til at omdøbe opgavesættet, idet man så blot gemmer opgavesættet med et nyt navn uden at redigere det.

Knappen [ Start-sæt ] giver mulighed for at kopiere fra standard-opgavesæt, som er udviklet sammen med app'en. Når man første gang får adgang til Afasi-assistent som underviser eller privat, er start-sæt allerede kopieret over, men der kan løbende blive udviklet nye startsæt. Når en underviser opretter en kursist, kopieres der ikke automatisk start-sæt over, da underviseren skal kunne styre, hvad kursisten har adgang til, så det ikke bliver uoverskueligt for kursisten.

Hvis det er en kursist, som er inde på denne side, vises nogle gange også en [ Kopiér ]-knap, som gør, at kursisten kan kopiere fra underviserens opgavesæt. Denne vises dels for kursister, som har ret til at redigere, dels hvis det er underviser, som arbejder med kursistens konto.

[ Slet opgavesæt ]-knappen fører hen til en side, hvor man kan slette opgavesæt. Det foregår på en selvstændig side, hvor der er mulighed for at vælge flere opgavesæt til sletning ad gangen.