Afasi-assistent

Undervisers startside


Man kan enten vælge:

1) at arbejde med kursister (den øverste knap: "Vælg kursist"), eller

2) man kan selv optræde som kursist, så man kan eksperimentere med opgavesæt og forløb.

Vælg kursist fører hen til kursist-administration.

Der kan man både oprette, redigere, deaktivere og slette kursister, samt gå videre og redigere opgavesæt og forløb for den valgte kursist. Man vælger også dette, når man vil se kursistens træningsresultater. Endelig vælger man dette, hvis kursisten skal træne på underviserens enhed.

Man kan også lade kursister arbejde med sine opgavesæt og forløb på den aktuelle enhed.


Start som kursist - her er underviseren selv kursist, og kan eksperimentere med opgavesæt og træningsforløb.

Hvis underviseren opretter opgavesæt og forløb som kursist, kan disse senere kopieres over til kursister, når der er valgt kursist. Dermed kan samme forløb kopieres over til flere forskellige kursister, hvis disse har behov for at arbejde med samme ord og opgavetyper. Så kan der spares tid til opsætning af opgavesæt og forløb.


Nederst på siden er der en ”Team”-knap, som fører til administration at teams, hvor underviseren kan dele skabeloner, opgavesæt, forløb og øve-opgaver med andre medlemmer af sit team.