Afasi-assistent

Skabeloner


I en skabelon sætter man de overordnede indstillinger til et opgavesæt. Der findes en side til at vælge skabeloner og en side til redigering af skabeloner. Man behøver ikke anvende skabeloner, men de kan være praktiske, hvis man ofte arbejder med de samme typer af opgavesæt.


Vælg skabelon til opgavesæt


Man vælger en skabelon i listen til det opgavesæt, som man definere, og derefter trykker man på [ Anvend skabelon ]-knappen i nederste højre hjørne. Denne fører hen til en side, hvor man opretter et nyt opgavesæt med den valgte skabelon.

Man kan også vælge:


Rediger skabelon


Man definerer en eller flere opgavetyper, som tilsammen danner en gruppe, som fx træner et bestemt ord.

Øverst giver man et navn til skabelonen. Redigerer man en eksisterende skabelon, står navnet der allerede. Man kan så eventuelt ændre det og gemme under et nyt navn.

Neden under skriver man, hvor mange opgaver, der skal være i en gruppe. En gruppe udgør en enhed i de opgavesæt, som laves ud fra skabelonen. I gruppen kan der fx være en semantisk opgave (Forståelse), en fonemisk opgave (Lydskelnen) og til sidst en benævnelsesopgave (Benævnelse). Opgavesættet består så af et antal af sådanne grupper. Antallet af enkeltopgaver i et opgavesæt bliver: antal grupper x opgavetyper i gruppen.

Ved siden af definerer man, om der skal være feedbacklyd - dvs. om der skal siges "rigtigt" og "forkert", samt om opgavegrupperne skal vises i den definerede rækkefølge eller i tilfældig rækkefølge.

Dernæst vælger man blandt de tilgængelige opgavetyper. Ud fra valget vises de ting, som kan indstilles for den enkelte opgavetype. Det kan fx være om målet er et billede, en tekst eller begge dele.

Man kan endvidere ofte indstille niveauet af hjælp. Fx ved skriftlig benævnelse, om alle bogstaver skal vises til indtastning af ordet, eller kun de bogstaver, som er brugt i ordet.