Afasi-assistent

Support

Kontakt Palle Møller Pedersen, mobil +45 40 51 20 49, mail: mail@cognisoft.dk. Jeg hjælper gerne med brugen af app'en, og jeg modtager også gerne forslag om forbedringer. Endvidere modtager jeg gerne forslag til billeder og indtalte ord.


FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Spørg endelig, hvis der er noget, du er i tvivl om. Har spørgsmålet almen interesser for andre, lægger jeg spørgsmål og svar på denne FAQ - så du hjælper også andre ved at spørge.


Når jeg går ind på afasi-assistent.dk/app på min iPad får jeg bare en hvid skærm.

Svar: Hvis man får en helt hvid skærm i stedet for log-in skærmen på www.afasi-assistent.dk/app, er det fordi browseren er for gammel og ikke understøtter moderne web-standarder. På en iPad skal man have iOS version 12 eller nyere (nyeste version hedder iPadOS). Denne version kan køre på iPad Air, som Apple sendte på gaden i oktober 2013 samt alle nyere iPads, som har iOS/iPadOS version 12 eller nyere installeret (iOS 11 fungerer tilsyneladende ikke, men enheder som har iOS 11, kan og bør opdateres til iOS 12). Dvs. at man ikke kan anvende iPad i 1., 2., 3. og 4. generation, samt iPad Mini i 1. generation.


Jeg er i gang med at lave en ny benævnelsesopgave. Jeg har valgt skabelonen: ”Benævnelse, 4 valg, lydskelnen og benævnelse”, men ved den første opgave kan jeg kun indsætte ét billede, hvor jeg burde kunne indsætte 3 mere, for at der er 4 valg. Er det en fejl i skabelonen?

Svar: Der bliver kun vist valg til et billede - målbilledet, fordi distraktor-billederne vælges tilfældigt fra målbillederne i de andre opgaver. Det er en af de ting, jeg har gjort, for at gøre det hurtigere at lave nye opgavesæt. I skabelonen vælger man om man vil have definerede eller tilfældige distraktorer. Så vil man selv bestemme distraktorerne (fx for at få semantisk nære distraktorer), skal man ændre i skabelonen. Det kan man imidlertid også godt gøre i et opgavesæt, man allerede har startet. Vælg knappen med blyant og blok nederst til højre (ved siden af + og skraldespand), så kan man ændre skabelonen for den opgave, man er inde i (og resten af de tilsvarende opgaver i opgavesættet).


Kan jeg redigere i et startsæt/opgavesæt på en kursist uden at ændre sættet permanent? Eller skal jeg lave et helt nyt opgavesæt, hvis jeg vil modificere en opgave?

Svar: Startsættet af forløb og opgavesæt ligger på en særlig konto og kopieres, når man vælger at kopiere dem ned til sin egen administrator-kontor eller til en kursist. Så når man redigerer i kursistens kopi, ændrer det ikke på startsættene i den særlige konto - heller ikke, hvis man beholder samme navn.

Man kan også redigere et opgavesæt eller forløb, man har kopieret fra startsæt, og gemme det under et nyt navn, så man har begge variationer hos kursisten.

Tilsvarende, hvis man har redigeret et opgavesæt eller et forløb på sin egen kursistkonto ("Start som kursist"), kan man derefter gå over i kursistens konto med "Vælg kursist" og derfra kopiere det over i kursistens konto. Hvis man derefter redigerer det ovre i kursistens konto, vil det ikke ændre på ens eget opgavesæt eller forløb på underviser-kontoen - uanset om det har samme navn eller ej.

I databasen i skyen gemmes opgavesæt og forløb med unikke id-er, så de kan ikke overskrive hinanden.