Afasi-assistent

Introduktions-videoer


OBS: I disse YouTube-videoer tales om "administratorer" og "brugere" - men disse termer er nu erstattet af "undervisere" og "kursister". Videoerne vil derfor snart blive opdaterede.


Denne video er en PowerPoint introduktion til principperne i Afasi-assistent og til, hvordan en kursist arbejder med et forløb eller et opgavesæt.

YoutTube intro video link


Denne video viser, hvordan en kursist (en person med afasi) kan arbejde med træningsforløb i Afasi-assistent. Den viser, hvad kursisten møder, hvis en underviser (fx kursistens logopæd), har indstillet, at kursisten ikke selv må vælge forløb eller opgavesæt.

YoutTube intro video 1 link


Denne video viser, hvordan en kursist (en person med afasi) kan vælge opgavesæt i opgave-bufféten. Den viser, hvad kursisten møder, hvis underviseren (fx kursistens logopæd), har indstillet, at kursisten selv må vælge opgavesæt.

YoutTube intro video 1 link


Denne video viser, hvordan en underviser (fx en logopæd) kan oprette og arbejde med kursister (borgere med afasi) i Afasi-assistent.

YoutTube intro video 1 link


Denne video viser, hvordan en underviser (logopæd eller anden underviser) kan redigere opgavesæt og skabeloner til opgavesæt i Afasi-assistent.

YoutTube intro video 1 link


Denne video viser, hvordan en underviser (fx en logopæd) kan redigere forløb i Afasi-assistent.

YoutTube intro video 1 link